Hindi magagamit ng mga mag-aaral ang kursong ito sa kasalukuyan