โครงสร้างหัวข้อ

  • 'Nau piki mai, haere kake mai!'

รูปภาพของJosh Strickland
It's cool to Kōrero! Resources.
โดย Josh Strickland - Friday, 13 February 2015, 1:13PM
 

.