Balangkas ng paksa

Larawan ng Josh Strickland
It's cool to Kōrero! Resources.
ni Josh Strickland - Friday, 13 February 2015, 1:13 PM
 

.