PNBHS NEWS

General news and announcements


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 39 ()
Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Whanganui Commercial Flight School Open Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Fri, 18 Jun 2021, 4:26 PM
Weekly Update Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Fri, 18 Jun 2021, 2:54 PM
PNBHS Premier A Basketball vs The Pirates Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 18 Jun 2021, 2:51 PM
North Island Secondary Schools Swimming Championship Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 18 Jun 2021, 2:50 PM
Manawtū/Horowhenua Ngā Manu Kōrero Speech competition Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 18 Jun 2021, 2:48 PM
1st XI Football Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 18 Jun 2021, 2:47 PM
Navy Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Fri, 18 Jun 2021, 2:32 PM
Junior Examinations Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Thu, 17 Jun 2021, 8:29 AM
2nd XV Rugby Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 16 Jun 2021, 7:54 PM
This Week's Book Review by Liam Edmunds Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 16 Jun 2021, 3:48 PM
1st XI Hockey Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 16 Jun 2021, 3:47 PM
2nd XV Rugby Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Tue, 15 Jun 2021, 7:35 PM
Premier A basketball Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Tue, 15 Jun 2021, 5:42 PM
Mau Rākau - Waiouru Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Tue, 15 Jun 2021, 2:49 PM
Drama Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Tue, 15 Jun 2021, 10:22 AM
Matariki FiaFia Festival Student Art Work for Sale Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Tue, 15 Jun 2021, 7:20 AM
Matariki FiaFia Festival Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Mon, 14 Jun 2021, 5:25 PM
Tae Kwon Do Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Mon, 14 Jun 2021, 1:23 PM
Table Tennis Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Mon, 14 Jun 2021, 1:10 PM
Ezra Dalley Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Mon, 14 Jun 2021, 11:01 AM
JUNIOR SOCIAL INFORMATION Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Mon, 14 Jun 2021, 8:58 AM
Form Class Photo Schedule - Monday 14 June Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Mon, 14 Jun 2021, 8:17 AM
Manawatū District Chamber Music Competition Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Mon, 14 Jun 2021, 7:25 AM
NISS Swimming Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Mon, 14 Jun 2021, 7:21 AM
U16 A Development Rugby report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 13 Jun 2021, 11:02 AM
U15A Colts Rugby report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 13 Jun 2021, 11:02 AM
2nd XV Rugby report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 13 Jun 2021, 11:01 AM
PNBHS 1st XI Football v Feilding United Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 13 Jun 2021, 11:00 AM
1st XV Rugby Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 6:24 PM
2nd XV Rugby Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 6:24 PM
U15A Colts Rugby Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 6:23 PM
Premier A and Junior A basketball Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 6:22 PM
1st XI Football Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 6:22 PM
Joe Inman performing the slow melody 'Believe Me of All Those Endearing Young Charms Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 3:10 PM
Niger House trophy Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 3:04 PM
PNBHS Chess teams Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 3:03 PM
Weekly Update Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Fri, 11 Jun 2021, 2:50 PM
NCEA Digital Examinations Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Fri, 11 Jun 2021, 1:53 PM
Manawatu schools Orienteering Championship Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 1:40 PM
PNBHS 1st XI Hockey v Rathkeale College Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 11 Jun 2021, 1:39 PM
Premier A and Junior A basketball Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 10 Jun 2021, 4:49 PM
Te Pūtahi a Toi, School of Māori Studies at Massey University Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 10 Jun 2021, 4:49 PM
PNBHS Premier Basketball vs Unity Basketball Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 10 Jun 2021, 4:47 PM
Year 13 Design and Visual Communication (Technology) Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Thu, 10 Jun 2021, 2:55 PM
Featherston Street Cycleway Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Thu, 10 Jun 2021, 7:29 AM
Manawatu Regional Chess Competition Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 9 Jun 2021, 4:38 PM
Matariki FiaFia Festival Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 9 Jun 2021, 4:35 PM
Stage Band and Concert Band Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Wed, 9 Jun 2021, 4:32 PM
1st XI Hockey Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 9 Jun 2021, 4:13 PM
Noel Leeming Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Wed, 9 Jun 2021, 1:28 PM
Drama Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Wed, 9 Jun 2021, 1:24 PM
Sport and Cultural Photographs Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Wed, 9 Jun 2021, 7:00 AM
Premier A Basketball Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Tue, 8 Jun 2021, 4:33 PM
Niger House Rugby Match Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Tue, 8 Jun 2021, 4:33 PM
U17 New Zealand Māori Rugby League Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Tue, 8 Jun 2021, 2:43 PM
Manawatu Youth Theatre Production of Aladdin Junior Hình của Karen Sinclair Karen Sinclair 0 Karen Sinclair
Tue, 8 Jun 2021, 2:39 PM
Weekly Update Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Fri, 4 Jun 2021, 3:10 PM
Joseph Watts Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Fri, 4 Jun 2021, 8:09 AM
2nd XV Rugby v PNBHS Development team Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 3 Jun 2021, 7:28 PM
1st XI Football Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 3 Jun 2021, 7:27 PM
PNBHS 1st XI v Scot's College Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 3 Jun 2021, 4:17 PM
PNBHS Premier Basketball vs Block City Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 3 Jun 2021, 4:13 PM
June Newsletter Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Thu, 3 Jun 2021, 3:57 PM
Scots College Football Exchange Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 3 Jun 2021, 3:05 PM
Junior Examinations Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Thu, 3 Jun 2021, 2:06 PM
Samoan Language Week 2021 Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 2 Jun 2021, 5:40 PM
1st XI Hockey Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 2 Jun 2021, 4:23 PM
VEX Robotics World Championships Hình của Ella Mitchell Ella Mitchell 0 Ella Mitchell
Wed, 2 Jun 2021, 11:07 AM
Premier A Basketball Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Tue, 1 Jun 2021, 8:24 PM
Scot's College exchange Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Tue, 1 Jun 2021, 7:36 PM
Samoan Language Week Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Tue, 1 Jun 2021, 7:15 AM
4th XV Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Mon, 31 May 2021, 10:26 AM
PNBHS 2nd XV Rugby Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 30 May 2021, 3:28 PM
PlaceMakers PNBHS 1st XI Football v Whanganui City Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 30 May 2021, 3:27 PM
PNBHS 1st XI Hockey v PNBHS 2nd XI Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 30 May 2021, 3:26 PM
PNBHS 1st XV v Gisborne Boys' High School Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 30 May 2021, 3:25 PM
Rugby Results: 1st Xv, 2nd XV and Colts Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Sun, 30 May 2021, 3:24 PM
PNBHS 1st XI Football Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 28 May 2021, 6:43 PM
PNBHS 2nd XV Rugby Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 28 May 2021, 6:40 PM
PNBHS 1st XV Rugby team Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 28 May 2021, 6:39 PM
Dance NZ Made National Competition Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 28 May 2021, 4:58 PM
New Zealand Super Eight School’s Cross Country Championship 2021 Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 28 May 2021, 4:54 PM
Gateway student Alex Montgomery Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 28 May 2021, 4:50 PM
Gateway student Jaykob Brindle Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Fri, 28 May 2021, 4:48 PM
Weekly Update Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Fri, 28 May 2021, 3:15 PM
Hockey Umpiring Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Fri, 28 May 2021, 11:23 AM
Youthline 'Walk the Talk' Fundraiser Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Fri, 28 May 2021, 7:17 AM
Year 10 Trade Fair Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 27 May 2021, 7:08 PM
PlaceMakers PNBHS 1st XI v Francis Douglas Memorial College Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 27 May 2021, 6:58 PM
Manawatu Secondary School Swimming Championships Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 27 May 2021, 3:25 PM
PNBHS Premier A Basketball v Feilding Oroura Jokers Report Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Thu, 27 May 2021, 3:24 PM
Indoor Cricket Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Thu, 27 May 2021, 12:21 PM
Year 10 student Zinzan Deans-Emery Book Review Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 26 May 2021, 4:25 PM
PNBHS 1st XI and 2nd XI Hockey Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 26 May 2021, 4:06 PM
1st XI Football team Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 26 May 2021, 3:20 PM
Gateway student Blake Meads Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 26 May 2021, 12:54 PM
PNBHS Drama Performance Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Wed, 26 May 2021, 12:10 PM
NZ Touch representatives Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Wed, 26 May 2021, 7:47 AM
PTA Meeting - Tuesday, June 1 Hình của Gerard Atkin Gerard Atkin 0 Gerard Atkin
Tue, 25 May 2021, 7:56 PM
Premier A Basketball Hình của Sally Wenham Sally Wenham 0 Sally Wenham
Tue, 25 May 2021, 5:02 PM
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 39 ()